Nesošo un nenesošo starpsienu pieslēgumus ārsienām var veidot vairākos veidos. Pirmais jeb tradicionālais veids, kad vienlaikus, mūrējot gan ārsienas, gan starpsienas, katra otrā mūra rinda tiek savstarpēji pārsieta. Otrs veids – starpsienas pieslēguma vietā ārējās sienas mūra katras otrās rindas horizontālajā šuvē tiek iestrādāti enkuri vai atbilstoši saliektas armatūras stiegras, kas attiecīgi, mūrējot starpsienas, tiek iestrādāti starpsienas mūra horizontālajā šuvē. Trešais veids – enkuri tiek piestiprināti pie gatava ārsienas mūra ar dībeļu vai skrūvju sistēmas palīdzību. Pēc tam starpsienu mūrēšana notiek pēc iepriekš minētā paņēmiena. Var lietot rūpnieciski pagatavotus enkurus vai arī šos enkurus pagatavot pašiem būvlaukumā, ievērojot būvkonstruktora norādījumus.
Pirms sienas apmešanas vēlams sienas mūrējuma defektus aizpildīt ar termoizolējošo mūrjavu.
Ieteicams pēc darba dienas beigām nosegt mūri, tādējādi pasargājot to no iespējamiem nokrišņiem. Izmirkušam keramisko bloku mūrim ir ievērojami samazināta ūdensuzsūce, tādēļ var būt apgrūtināta mūra un apdares darbu izpilde, līdz mūris izžūst.

01

Kādus blokus izvēlēties?

Lai būvētu sienas no KERATERM blokiem, nav nepieciešamas kādas īpašas vai jaunas iemaņas. Mūrnieks, kurš jau iepriekš ir apguvis prasmes ķieģeļu vai arī bloku mūrēšanā, viegli spēs apgūt arī nelielās atšķirības, lai varētu būvēt ar KERATERM.

Ēku ārsienu mūrēšanai izmantojami bloki KERATERM ar biezumu 51 cm, 44 cm, 38 cm un 25 cm, kas attiecīgi veidos arī sienas biezumu. Šie paši bloki izmantojami arī iekšējām nesošajām starpsienām.
Savukārt pie nelielām slodzēm nesošo sienu materiālu, kā arī karkasa aizpildījuma gadījumā ārsienām iespējams izmantot arī KERATERM 17,5 cm blokus. Nenesošajām starpsienām izmantojami bloki KERATERM 12 un 17,5, kas attiecīgi veidos arī sienu biezumu.
Stūru mūrēšanai 44 cm biezām sienām papildu izmanto stūra blokus KERATERM 44S un pusblokus KERATERM 44/2. Ja plānojat būvēt stūri 51 cm biezām sienām, tad būs izmantojams KERATERM 25 vai KERATERM 38.
Visus risinājumus, ieteikumus un piemērus ērti var apskatīt “LODES būvniecības sistēma” izveidotajā rokasgrāmatā.

Uzzini vairāk
02

Kā pareizi uzmūrēt stūri?

Sienu mūrēšana jāsāk no ēkas stūriem un jāatceras princips, ka katras nākošās rindas blokam jāpārsien iepriekšējās rindas bloks. Ideālā gadījumā tam būtu jānotiek pamīšus par pusi no šīs rindas bloka garuma, bet normatīvi pieļauj arī minimālo pārlaidumu 0,4 bloka augstumu.

Tādējādi veidojas formula 238 mm x 0,4, veidojot 95 mm. Atkarībā no izvēlētā sienas biezuma, pastāv arī atšķirības sienas stūru mūrēšanā.

Gadījumos, kad sienas konstruktīvais materiāls izvēlēts keramiskais celtniecības bloks KERATERM 44, stūrus veido lietojot šī bloka papildelementus KERATERM 44s un KERATERM 44/2. Tāpat KERATERM 44/2 tiek lietots arī kā logu un durvju ailu nobeiguma bloks tādos gadījumos, kad rindas nobeigumam ir nepieciešama puse no standarta KERATERM 44 izmēra. Savukārt KERATERM 44s ir trīs ceturtdaļas no standarta KERATERM 44 izmēra (plašāka informācija rokasgrāmatā “LODES būvniecības sistēma”).

Stūru mūrēšanai 51 cm biezām sienām papildelementu stūra un pus-bloka vietā izmanto blokus KERATERM 25 vai KERATERM 38.

Visu pārējo izmēru keramiskiem celtniecības blokiem KERATERM, tostarp 38, 25, 17,5 un 12 nav pieejami attiecīgo izmēru papildelementi, jo stūri no šiem blokiem ar nepieciešamo pārlaidumu ērti izveidojami bez papildelementiem, vajadzības gadījumā tos iespējams viegli un ātri piezāģēt vajadzīgajā izmērā.

Uzzini vairāk
03

Ar ko būtu jāsāk?

Lai izvairītos no nevajadzīgas un liekas keramisko bloku zāģēšanas un skaldīšanas visas ēkas būvniecības gaitā, ieteicams no sākuma izlikt pirmo mūra rindu bez mūrjavas, tādējādi pārbaudot bloku garenizmēru sakritību visas sienas garumā un, ja nepieciešams, veikt korekcijas ar bloku papildelementiem vai līdz vajadzīgajam izmēram pieskaldītiem vai piezāģētiem blokiem. Kad tas izdarīts, arī pirmā rinda jāiemūrē ar mūrjavu.
04

Tas būtu jāzina!

Jāatceras, ka jebkuram būvkeramikas izstrādājumam, tostarp keramiskajiem celtniecības blokiem, ir kapilāra struktūra, kuras dēļ šis materiāls labi uzsūc ūdeni, tajā pat laikā nodrošinot ātru šī ūdens izvadi no bloka ūdens tvaiku veidā. Cementa bāzes materiāliem, pie kuriem pieskaitāmas arī mūrjavas, lai iegūtu maksimālo stiprību, cietēšanas laikā nepieciešams ūdens. Lai nepieļautu mūrjavas maisījuma sastāvā esošā ūdens pārāk ātru uzsūkšanos keramiskajā blokā, īpaši sausā un karstā laikā, ieteicams pirms bloku iemūrēšanas samitrināt tos ar tīru ūdeni, tādējādi iegūstot vairāk laika bloku iestrādei.
05

Kādu mūrjavu izvēlēties?

KERATERM bloku mūrēšanai parasti izmanto tāda paša veida mūrjavas kā ķieģeļu un keramzītbloku mūrēšanai: cementa – smilšu vai cementa – kaļķa – smilšu mūrjavas. Mūrēšanai var izmantot arī termoizolējošās mūrjavas, kas domātas parastajām 12 mm šuvēm.

Tās veidotas uz vieglo minerālo pildvielu bāzes (keramzīts, perlīts, utt.), bet to izmantošana ir lietderīgāka gadījumā, ja sienas nav paredzēts papildu vēl arī siltināt.

Būvniecībā izmantojot termoizolējošu javu, būtiski veidot pilnas šuves bez gaisa šķirkārtām, savukārt izvēloties parasto cementa – kaļķa javu, šuves var veidot ar piecu līdz septiņu centimetru platu gaisa šķirkārtu, tādējādi izdosies novērst šuvju aukstuma tilta efektu un izvairīties no šuvju causalšanas ziemā, ja sienas nebūs siltinātas.

Gaisa šķirkārtu iespējams veidot sienām, kas mūrētas no KERATERM 51, 44 vai 38 bloku sienām. Pie nelielām slodzēm uz ēkas ārsienām gaisa šķirkārtu iespējams veidot arī sienām no KERATERM 25 blokiem.

Pagatavojot mūrjavu, jāņem vērā, ka keramisko bloku mūrēšanai piemērotas mūrjavas konsistencei ir jābūt plastiskai un biezai. Tas nepieciešams, lai nodrošinātu bloku vieglu iestrādajamību, novēršot mūrjavas satecēšanu keramiskā bloka vertikālajos kanālos, kas citādāk ēkas ekspluatācijas laikā būtiski samazinātu uzmūrētās sienas energoefektivitāti un paaugstinātu mūrjavas patēriņu darbu veikšanas laikā.

Ieteicams izvēlēties rūpnieciski ražotas mūrjavas ar ražotāja deklarētiem konkrētiem tehniskajiem parametriem.

Uzzini vairāk
06

Par keramisko bloku mūrēšanu

KERATERM bloku mūrēšanu jāveic tā, lai java tiktu vienmērīgi uzklāta tikai pa bloka horizontālo virsmu. Vertikālajās šuvēs javu nelieto, bet katru nākamo bloku uz iepriekš noklātās javas kārtas liek ciešā sazobē ar iepriekšējo bloku. Tāpat svarīgi, lai pie iepriekš iemūrētā bloka, nākamā bloka apakšējā daļa tiktu ne tikai likta sazobē, bet iesēdināta javā vertikālā virzienā no augšas uz leju, nedaudz piespiežot, īpaši rūpējoties par to, lai java neiespiežas vertikālajā šuvē starp blokiem.

Visbiežāk sastopamā kļūda ir bloka piestumšana līdz sazobei pa horizontālo mūrjavas šuvi, tādējādi iespiežot javu arī vertikālajā šuvē, kā rezultātā nav iespējams izveidot ciešu sazobi. Maksimāli pieļaujamais gaisa šķirkārtas biezums, kas izveidojies nepietiekami ciešas sazobes dēļ, ir 3 mm. Ja šī šķirkārta ir lielāka, iesakām vertikālo sazobes šuvi aizpildīt ar mūrjavu līdzīgi kā konkrētās sienas horizontālās šuves gadījumā.

Izņēmumi, kad mūrjavu iestrādā arī vertikālajās šuvēs, ir gadījumos, kad bloka vismaz viena vertikālās šuves puse ir bez sazobes rievām, piemēram, KERATERM 44s, KERATERM 44/2, zāģētu vai skaldītu bloku gadījumā, un kad tiek veidoti stūri. Tad vertikālās šuves tiek veidotas līdzīgi kā konkrētās sienas horizontālās šuves (ar vai bez gaisa šķirkārtas). Horizontālās šuves biezumam jābūt aptuveni 12 mm. Ņemot vērā to, ka bloka augstums ir 238 mm, kopējais rindas augstums (bloks + horizontālā šuve) būs 250 mm. Šis mūra sienas vertikālais solis būtu regulāri jākontrolē, lai uzbūvētās mājas izmēri atbilstu projekta izmēriem.

Keramisko bloku korekcijas jeb līdzināšanu mūrī veic ar gumijas āmuru, nevis tērauda āmuru, kas KERATERM gadījumā nav pieļaujams.

Ņemot vērā, ka keramiskajiem celtniecības blokiem KERATERM piemīt augsta spiedes stiprība (aicinām iepazīties ar KERATERM īpašību apkopojumu tabulā), nav nepieciešams papildu mūra rindu armējums, izņemot gadījumus, kad to konkrētā projektā ir paredzējis būvkonstruktors. Tas nepieciešams tad, ja plānoti lieli pārsegumu laidumi, lieli logi, garāžas vārti, koncentrētas slodzes, u.c.

Lai saglabātu uzmūrētās sienas plānoto energoefektivitāti, gadījumos, kad kāda no sienas plaknēm (iekšējā vai ārējā) netiek apmesta, uzmūrētai sienai nepieciešams noslēgt vertikālajā sazobes šuvē izveidojušos gaisa šķirkārtu. To var panākt aizziežot vertikālās bloku sadurvietas ar mūrjavu, apmetuma javu, vai līmjavu (to pašu, ar ko līmē fasādes siltumizolācijas materiālus). Īpaša uzmanība tam jāpievērš tad, ja paredzēts veidot ventilējamas fasādes vai ārsienu iekšējās virsmas apdari ar sausā apmetuma (ģipškartona) plāksnēm uz karkasa, kas gan nebūtu pareizākais variants mūra ārsienu iekšējai apdarei, šajā gadījumā aicinām konsultēties ar mūsu speciālistiem.

Uzzini vairāk
07

Bloku zāģēšana, skaldīšana

Kā rīkoties, ja mūrēšanas procesa laikā rodas nepieciešamība pēc mazāka izmēra blokiem? Jāatceras, ka keramiskie bloki, kuriem vertikālie kanāli ir orientēti paralēli iedomātai ārsienas plaknei, piemēram, KERATERM 38, KERATERM 44 un KERATERM 51, ir tikai zāģējami.

Video pilnekrāna versija: https://youtu.be/ayEOA4yUtc0

Zāģēt var:

  • uz stacionārā ķieģeļu zāģēšanas darbagalda;
  • ar rokas leņķa slīpmašīnu;
  • ar zobenzāģi, kas aprīkots ar speciālu asmeni ķieģeļu un bloku zāģēšanai.

Zobenzāģis ir ērtākais un racionālākais variants pie nelieliem zāģēšanas apjomiem. Abos pārējos gadījumos zāģēšana būtu jāveic lietojot dimanta segmentu griezējdisku.

Keramiskie bloki, kuriem vertikālie kanāli ir orientēti perpendikulāri iedomātai ārsienas plaknei, piemēram, KERATERM 25, KERATERM 17,5 un KERATERM 12, ir viegli skaldāmi ar tēšanai paredzētu namdara cirvi. Galvenais kritērijs ir cirvja izvēlē, kuram jābūt ar iespējami taisnu un platu asmeni. Pirms skaldīšanas sākšanas, iesakām ar namdara zīmuli uz bloka sānu plaknē uzzīmēt mūrēšanai nepieciešamo bloka izmēru. Ar cirvja asmens stūri, uzsitot pa cirvja pietu ar gumijas āmuru, jāizveido divi iecirtumi pa atzīmētajām līnijām katrā no abām sānu plaknēm, izveidojot mikroplaisu blokā. Pēc tam cirvja asmeni jānovieto uz bloka horizontālās plaknes pa līniju tā, lai iedomāti tiktu savienotas izveidotās mikroplaisas. Ar dažiem enerģiskiem gumijas āmura uzsitieniem pa cirvi, iespējams iegūt divas būvniecībā lietojamas bloka daļas, kas aizņems aptuveni pusminūti laika. Jāatceras, ka šķēluma plakne nebūs tik līdzena un glīta kā zāģētam blokam, toties process ir ātrāks un vienkāršāks. Tāpat jāatceras, ka visērtāk šo procesu būs veikt ar sausiem blokiem.

Uzzini vairāk
08

Ieteikumi

Nesošo un nenesošo starpsienu pieslēgumus ārsienām var veidot vairākos veidos. Pirmais jeb tradicionālais veids, kad vienlaikus, mūrējot gan ārsienas, gan starpsienas, katra otrā mūra rinda tiek savstarpēji pārsieta. Otrs veids – starpsienas pieslēguma vietā ārējās sienas mūra katras otrās rindas horizontālajā šuvē tiek iestrādāti enkuri vai atbilstoši saliektas armatūras stiegras, kas attiecīgi, mūrējot starpsienas, tiek iestrādāti starpsienas mūra horizontālajā šuvē. Trešais veids – enkuri tiek piestiprināti pie gatava ārsienas mūra ar dībeļu vai skrūvju sistēmas palīdzību. Pēc tam starpsienu mūrēšana notiek pēc iepriekš minētā paņēmiena. Var lietot rūpnieciski pagatavotus enkurus vai arī šos enkurus pagatavot pašiem būvlaukumā, ievērojot būvkonstruktora norādījumus.
Pirms sienas apmešanas vēlams sienas mūrējuma defektus aizpildīt ar termoizolējošo mūrjavu.
Ieteicams pēc darba dienas beigām nosegt mūri, tādējādi pasargājot to no iespējamiem nokrišņiem. Izmirkušam keramisko bloku mūrim ir ievērojami samazināta ūdensuzsūce, tādēļ var būt apgrūtināta mūra un apdares darbu izpilde, līdz mūris izžūst.
09

Instrumenti

• Ķelle;
• Mūrnieka āmurs;
• Gumijas korekcijas āmurs;
• Svērtenis;
• Līmeņrādis;
• Zobenzāģis ar atbilstošu asmeni, vai leņķa slīpmašīna ar dimanta segmentu griezējdisku;
• Cirvis (kā variants, ja nav zobenzāģa, vai leņķa slīpmašīnas;
• Elastīga virzienaukla.
10

Kā Keraterm blokos frēzēt kanālus?

KERATERM bloku mūrī zemapmetuma kabeļu, ūdensvada, apkures u.c. komunikācijas kanālus var izveidot divējādi.

KERATERM bloku mūrī  zemapmetuma kabeļu, ūdensvada, apkures u.c. komunikācijas kanālus var izveidot divējādi. Pirmkārt, izmantojot mūra frēzi ar dimanta griezējdiskiem, kas ir paredzēta šādu darbu veikšanai. Otra metode jeb “ekonomiskā”, kad nav mūra frēzes, ir kanālu veidošana ar rokas leņķa slīpmašīnu, lietojot dimanta segmentu griezējdisku. Jārīkojas šādi: ar mūra frēzes vai leņķa slīpmašīnas palīdzību, regulējot nepieciešamo kanāla dziļumu, iezāģē nākamā kanāla robežas, veidojot divas griezuma līnijas, pēc tam kanāla vidusdaļu akurāti izkaļ. Kalšanas procesā priekšroka dodama rokas instrumentiem – āmuram un kaltam.

Uzzini vairāk
11

Kā pareizi stiprināt siltinājuma dībeļus keraterm blokos?

Siltinājuma materiāla piestiprināšana pie Keraterm sienām.
Siltinājuma dībeļus ir viegli piestiprināt pie Keraterm bloka sienām.

Siltinājuma materiāla piestiprināšana pie Keraterm sienām. Siltinājuma dībeļus ir viegli piestiprināt pie Keraterm bloka sienām. Šajā video Jūs pārliecināsieties par to paši – https://youtu.be/QejckZ9cMLA

Uzzini vairāk
12

Kā pareizi stiprināt dībeļus KERATERM blokos?

Ļoti bieži klienti jautā kā pareizi stiprināt dībeļus KERATERM blokos un kādus dībeļus izmantot KERATERM blokiem.
Veidojot stiprinājumus KERATERM mūrī, jāņem vērā trīs svarīgi noteikumi.

Ļoti bieži klienti jautā kā pareizi stiprināt dībeļus KERATERM blokos un kādus dībeļus izmantot KERATERM blokiem.

Šajā video tas ir precīzi izskaidrots – https://youtu.be/RL1EpDntfls

Veidojot stiprinājumus KERATERM mūrī, jāņem vērā trīs svarīgi noteikumi:

  • Urbjot urbumus stiprinājumiem, jāizmanto urbjmašīna tikai urbšanas režīmā (bez perforātora triecien-urbšanas režīma). Pretējā gadījumā bloka iekšējās starpsieniņās var izdrupt urbuma malas, un dībeļi nevarēs urbumā stabili nofiksēties. Protams, jāizmanto mūrim paredzēts ass urbis;
  • Dībeļu serdeņiem jābūt ieskrūvējamiem jeb praktiski tām jābūt attiecīgajiem dībeļiem atbilstošām skrūvēm, kā arī tie arī jāieskrūvē ar skrūvēšanu, nevis jāiedzen ar āmuru;
  • Stiprināšanai KRATERM mūrī jāizvēlas šim materiālam piemēroti dībeļi, kas paredzēti caurumotajiem ķieģeļiem un/vai caurumotajiem keramiskajiem blokiem. Profesionālu dībeļu ražotāju katalogos (MUNGO, EJOT, FISCHER, WKRET-MET, utt.) visbiežāk norādīts, kādām pamatnēm un kuri dībeļi izmantojami, tāpat arī kādu konstrukciju stiprināšanai un kādām slodzēm tie paredzēti.
Uzzini vairāk

Zvani, konsultējies un piesakies KERATERM īpašajai akcijai tūlīt!