Mūrējot stūrus, jāatceras princips, ka KERATERM bloku mūris, tāpat kā jebkurš cits mūris ir jāveido tā, lai katras nākošās rindas bloks pārsietu iepriekšējās rindas bloku ideālā variantā par pusi no šīs rindas bloka garuma, bet pēc normatīviem minimālajam pārlaidumam jābūt vismaz 0,4h jeb bloka augstumam, tātad 238mm x 0,4 ir 95 mm. Šis noteikums jāievēro arī stūru mūrēšanā, kur atkarībā no izvēlētā sienas biezuma pastāv zināmas atšķirības.

Gadījumā, ja kā sienas konstruktīvais materiāls ir izvēlēts keramiskais celtniecības bloks KERATERM 44, stūrus mūrē lietojot šī bloka papildelementus KERATERM 44s un KERATERM 44/2 (skat. Stūris no KERATERM 44 no rokasgrāmatas). KERATERM 44/2 tiek lietots arī kā logu un durvju ailu nobeiguma bloks gadījumos, kad rindas nobeigumam ir nepieciešama puse no standarta KERATERM 44 izmēra. Savukārt KERATERM 44s ir trīs ceturtdaļas no standarta KERATERM 44 izmēra (skatīt mezglus S44AS un S44KS rokasgrāmatā “LODES būvniecības sistēma”).

Stūru mūrēšanai 51 cm biezām sienām papildelementu (stūra un pus-bloka) vietā izmanto blokus KERATERM 25 vai KERATERM 38 (mezgls S51AS).

Visu pārējo izmēru keramiskiem celtniecības blokiem KERATERM (KERATERM 38, KERATERM 25, KERATERM 17,5 un KERATERM 12) nav pieejami attiecīgo izmēru papildelementi, jo stūri no šiem blokiem ar nepieciešamo pārlaidumu ir izveidojami bez papildelementiem.

Zvani, konsultējies un piesakies KERATERM īpašajai akcijai tūlīt!